Code và hiển thị bài viết ngẫu nhiên trong WordPress

Nếu bạn đang sở hữu blog có lưu lượng bài viết, tất nhiên các bài đăng cũ sẽ không được hiển thị một cách trực quan, khiến người dùng ít có khả năng đọc chúng hơn.

Để đảm bảo khách truy cập có thể tìm và xem tất cả bài viết của bạn, bất kể khi nào chúng được xuất bản, bạn có thể thêm liên kết nội bộ trên trang web của mình. Ví dụ như bài viết liên quan, bài viết cùng chuyên mục… để đảm bảo giữ chân người dùng lâu nhất có thể

Ngoài ra hiển thị các bài viết ngẫu nhiên là lý tưởng để hiển thị tất cả nội dung của bạn một cách ngẫu nhiên không kể bài viết cũ hay mới.

Sử dụng plugin Advanced Random Posts Widget

Hiển thị bài viết ngẫu nhiên trong WordPress

Truy cập, Advanced Random Posts Widget tiến hành cài đặt và kích hoạt nóCode bài viết ngẫu nhiên

Truy cập tệp Function.php thêm đoạn mã dưới vào tệp

function random_posts() {
 $args = array(
 'post_type' => 'post',
 'orderby'=> 'rand',
 'posts_per_page' => 5,
 );
 $the_query = new WP_Query( $args );
 if ( $the_query->have_posts() ) {
 $string .= '
'; while ( $the_query->have_posts() ) { $the_query->the_post(); $string .= ''. get_the_title() .''; } $string .= '
';
 wp_reset_postdata();
 } 
 else {
 $string .= 'Không có bài viết';
 }
 return $string;
 }

Mặc định code mình để là 5 bài viết, nếu bạn muốn hiển thị nhiều hơn hoặc ít hơn, hãy sửa ‘posts_per_page’ => “Số lượng”

Hiển thị bài viết ngẫu nhiên

Tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người, thường mình sẽ hiển thị ở file single.php trong Theme của bạn. Ngoài ra cũng có thể ở file index.php bằng cách copy hàm dưới đây

<?php random_post() ?>

Sau cùng, bạn chỉ cần thêm một chút Css để cho giao diện bài viết được đẹp hơn nhé.

Bình luận