Chia sẻ Profile Card hiệu ứng đẹp cho Blogspot

Nhận thấy rằng có khá nhiều bạn thích thú với việc tạo khung giới thiệu Blog. Việc này không chỉ vừa làm đẹp cho trang Blog của bạn mà còn giúp Blog các bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, giúp người đọc hiểu rõ về Blog của bạn hơn. Vì thế hôm nay mình sẽ chia sẻ Profile Card hiệu ứng đẹp cho Blogspot này nhé.

Chia sẻ Profile Card hiệu ứng đẹp cho Blogspot
Chia sẻ Profile Card hiệu ứng đẹp cho Blogspot

Đi tới trang Blogger -> Thêm đoạn mã dưới đây vào nơi bạn muốn hiển thị

Phần Javascrpit này dán vào trước thẻ đóng </body>