Chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong Excel

Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong Excel

Chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong Excel

Chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong Excel

Tách dữ liệu từ Văn bản sang Cột

Một trong những tính năng tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng khi cố gắng dọn dẹp dữ liệu trong Excel là tính năng Văn bản thành Cột . Công cụ này cho phép bạn chỉ định một dấu phân tách cụ thể như tab, dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy và sử dụng dấu phân cách để xác định nơi dữ liệu của bạn sẽ được phân chia. Điều này dẫn đến dữ liệu có thể nằm trong một cột, tách biệt và được hiển thị trên 2, 3 hoặc nhiều cột.

Trước tiên, chúng ta tách thông tin ngày và giờ được phân tách bằng dấu phẩy

  1. Đánh dấu cột chứa dữ liệu bạn muốn tách

2. Chọn tab Data -> Text to columns

Chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong Excel

3. Một hộp thoại xuất hiện như hình dưới, bạn chỉ cần ấn Next

Chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong Excel

4. Ngày và giờ được phân tách bằng dấu phẩy, vì vậy tôi sẽ chọn loại Dấu phân cách dấu phẩy và bỏ chọn dấu phân cách Tab

Chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong Excel

5. Bạn sẽ thấy cửa sổ Xem trước dữ liệu ở dưới cùng hiển thị một đường phân cách xuất hiện giữa dữ liệu ngày và giờ -> Ấn Next

6. Bước cuối cùng của trình hướng dẫn hỏi bạn muốn cột mới sử dụng định dạng dữ liệu nào, để nó ở dạng Chung và nhấp vào Kết thúc

Chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong Excel

7. Ngày và giờ đã được tách biệt

Chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong Excel

Sử dụng bộ Lọc để làm việc dễ dàng hơn

Bây giờ, dữ liệu đã được format, bạn có thể sử dụng các chức năng Bộ lọc trong Excel để lọc ra các ngày theo tháng cụ thể và làm việc với nó.

Xem thêm nhiều bài viết mới tại đây!

Leave a Reply