Hướng dẫn thêm công cụ tìm kiếm Google vào trang web WordPress

Hướng dẫn thêm công cụ tìm kiếm Google vào trang web WordPress.

Xem thêm Hướng dẫn tạo Blog với WordPress 2021 – Tuandd.info

Google Search, công cụ tìm kiếm Google có cần thiết không ?

Với chức năng tìm kiếm của Google, bạn có thể giới hạn các tìm kiếm của Google ở trang web hoặc trang web của riêng bạn. Ngoài ra, các tìm kiếm của Google miễn phí cho người dùng và việc thiết lập chúng trên trang web WordPress của bạn cũng miễn phí.

So với chức năng tìm kiếm của các theme mặc định, Google nhanh hơn và linh hoạt hơn.Thêm Google Search vào trang web

Truy cập Programmable Search Engine by Google . Dịch vụ này sẽ cho phép bạn tạo và định cấu hình một công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, được cập nhật tự động do Google cung cấp

Khi đã ở trên trang web, hãy nhấp vào Bắt đầu (Get Started)

Hướng dẫn thêm công cụ tìm kiếm Google vào trang web WordPress

Tiến hành cài đặt các trường Site to search. Bạn có thể đặt công cụ tìm kiếm của mình để tìm kiếm một trang web duy nhất, như chúng tôi có, nhưng cũng có nhiều trang web, trang riêng lẻ, các phần của trang web hoặc toàn bộ tên miền.

Bạn cũng cần thiết lập ngôn ngữ, mặc định là tiếng Anh và bạn cần đặt tên cho công cụ tìm kiếm của mình.

google search 2

Chọn Create

Bạn sẽ được đưa đến một màn hình với các nút cho phép bạn Thêm nó vào trang web của mình, Xem nó trên web và Sửa đổi công cụ tìm kiếm

Đi tới Cài đặt Lưu lại Search engine ID

google search 4

Sử dụng plugin: WP Google Search

Truy cập, Plugin Cài mới WP Google Search

Tiến hành dán ID đã copy ở trên vào

google search 5

Cuối cùng bạn chỉ cần truy cập Appearance (Giao diện) Widgets. Kéo thả Widget WP Google Search (WGS) vào vị trí bạn muốn.

Bình luận