Tích hợp Icon vào Menu WordPress đơn giản

Theme WordPress ngày càng được các nhà phát triển thiết kế ngày càng hoàn thiện, nhiều tính năng hơn. Nhưng không phải mọi giao diện đều được tích hợp chức năng thêm Icon vào menu. Dưới bài viết này, tôi sẽ giúp bạn tích hợp icon vào menu WordPress đơn giản nhất với Plugin Menu Icons.

Vào Plugin tìm và cài đặt Plugin: Menu Icons By ThemeIsle

Tích hợp Icon vào Menu WordPress đơn giản
Tích hợp Icon vào Menu Wordpress đơn giản 7

Tích hợp icon vào menu WordPress

Tiếp theo bạn vào phần Appereance => Menus

Vào Menu Icon Setting để load icon có sẵn, trong đó gồm Dashicons, Elusive, Font Awesome, Foundation, Genericons. Nhưng mình chỉ load Dashicons và Font Awesome và SVG.

menu icon 2
Tích hợp Icon vào Menu Wordpress đơn giản 8

Mỗi tab Category sẽ hiển thị phần Icon select, tìm và chọn icon phù hợp với từng Category của bạn. Làm tương tự với các tab Category khác.