Tính toán chênh lệch thời gian trong Excel

Hướng dẫn tính toánchênh lệch thời gian trong Excel

Trong nhiều trường hợp, bạn muốn làm là tìm ra tổng thời gian đã trôi qua giữa hai khoảng thời gian – Bắt đầu và kết thúc – (chẳng hạn như bảng chấm công có Thời gian làm và Thời gian nghỉ)

Phương pháp bạn chọn sẽ phụ thuộc vào cách thời gian được đề cập trong một ô và ở định dạng bạn muốn kết quả.

Xem thêm Chuyển đổi văn bản sang định dạng DATE trong ExcelCách dễ dàng là lấy ” Thời gian cuối – Thời gian bắt đầu”

Tính toán chênh lệch thời gian trong Excel

Tính toán chênh lệch thời gian trong Excel theo giờ, phút hoặc giây

Khi bạn trừ các giá trị thời gian, Excel trả về một số thập phân đại diện cho chênh lệch thời gian kết quả.

Vì mỗi số nguyên đại diện cho một ngày, phần thập phân của số sẽ đại diện cho phần lớn thời gian trong ngày có thể dễ dàng được chuyển đổi thành giờ hoặc phút hoặc giây.

Tính toán chênh lệch thời gian tính theo giờ

=(B2-A2)*24
chenh lech theo gio

Công thức trên sẽ cung cấp cho bạn tổng số giờ trôi qua giữa hai giá trị.

Nếu bạn chỉ muốn trả về tổng số giờ đã trôi qua giữa hai lần (không có bất kỳ phần thập phân nào), hãy sử dụng công thức dưới đây:

=INT((B2-A2)*24)

Tính toán chênh lệch thời gian theo phút

Để tính chênh lệch thời gian tính theo phút, bạn cần nhân giá trị kết quả với tổng số phút trong một ngày (là 1440 hoặc 24 *60).

=(B2-A2)*24*60
chenh lech theo phut

Tính toán chênh lệch thời gian tính bằng giây

Tương tự, tính theo giây bạn cần nhân giá trị kết quả với tổng số giây trong một ngày (là 86400 hoặc 24 *60*60).

=(B2-A2)*24*60*60
chenh lech theo giay

Sử dụng hàm Text()

Ngoài ra, để tính khoảng thời gian chênh lệch ta có thể sử dụng hàm Text() với

=TEXT (Giá trị bạn muốn định dạng, "Mã định dạng bạn muốn áp dụng")

Trong trường hợp này mình sẽ áp dụng

Theo giờ :

=TEXT(B2-A2,"hh")

Tương tự một số định dạng khác:

  • [mm] Hiển thị tổng số phút
  • [ss] Hiển thị tổng số giây
  • [hh]:mm Giờ và phút
  • hh:mm:ss Giờ, phút, giây

Sử dụng hàm có sẵn hour, minute, second

Lưu ý: Nếu bạn muốn tính chênh lệch thời gian giữa hai giá trị thời gian chỉ trong số giờ hoặc phút hoặc giây

=HOUR(B2-A2)
=MINUTE(B2-A2)
=SECOND(B2-A2)

Bình luận