Tự động thêm liên kết nguồn khi copy trên Blogspot

Thực tế rất dễ dàng để sao chép văn bản từ một trang web và dán nó vào một trang web khác. Vì vậy đây là cách tự động thêm liên kết nguồn khi copy
Tự động thêm liên kết nguồn khi copy trên Blogspot
Tự động thêm liên kết nguồn khi copy trên Blogspot

Giới thiệu

Thực tế rất dễ dàng để sao chép văn bản từ một trang web và dán nó vào một trang web khác. Về mặt kỹ thuật, nếu một khách truy cập blog sao chép văn bản từ một trang web cụ thể, bạn sẽ phải cung cấp một liên kết đến nguồn gốc của trang web mà bạn đã sao chép văn bản. Nhưng cũng có những người bỏ qua điều quan trọng này.

Để tránh điều đó, ở đây tôi sẽ cung cấp cho bạn một mã Javascrpit tự động nếu ai đó sao chép một đoạn văn bản từ bài viết của bạn, nó sẽ tự động hiển thị liên kết nguồn của văn bản mà nó sao chép. Mặc dù bằng cách này mình nghĩ rằng vẫn còn kém hiệu quả bởi vì các liên kết nguồn có thể được gỡ bỏ một cách dễ dàng và những lời khuyên này là một cách cũ mà vẫn có thể được sử dụng , nhưng ít nhất sẽ đưa ra một cảnh báo nhỏ cho những người sao chép các văn bản của bài viết blog của bạn. Dưới đây là cách tự động thêm liên kết nguồn.

Làm thế nào để tự động thêm liên kết nguồn

Đoạn mã hoạt động trong một số trình duyệt (bao gồm Cả Microsoft Edge). Đi tới trang Blogger -> Chọn Chủ đề -> Sửa HTML thêm đoạn mã này vào sau thẻ </body>